Contact Us
Home » Contact Us
GET IN
TOUCH

PHONE

SALES DIRECTOR: Shane Lei

  +86-13857060772

   fg@fungichina.com

 

SALES MANAGER: James Hu

   +86-13567649778

   extract@fungichina.com

 

SALES MANAGER: Sugar Wu

   +86-13285753732

   cordyceps@fungichina.com

 

 

 

ADDRESS

  No. 98 Xingguang Road, Qingyuan County, Lishui City, Zhejiang Province Zhejiang Fangge Pharmaceutical Co., Ltd.